Nguồn nhân lực

Trần Anh Tuấn

Kỹ sư thủy văn phòng Kỹ thuật & PTDA

Tuổi: 42 | 19 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

  • Từ 2004 – 4/2008: Kỹ sư thủy văn, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
  • Từ 5/2008 – Nay: Kỹ sư thủy văn, phòng Kỹ thuật và Phát triển dự án, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Những thành tích đạt được:

  • Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2012 đến năm 2013.
  • Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.

Học vấn

Kỹ sư thủy văn môi trường

Dự án