Nguồn nhân lực

Nguyễn Quang Lộc

Chủ tịch HĐQT- Giám đốc

Tuổi: 47 | 24 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 3/2000 – 3/2008: Kỹ sư cầu đường, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 3/2008 – 5/2009: Thường trực HĐCG/ Phó Trưởng phòng KHKT, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 5/2009 – 8/2010: Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, VECC.
• Từ 9/2010 – 6/2014: Phó Giám đốc VECC.
• Từ 7/2104 – Nay: Giám đốc VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2009 đến năm 2014.
• Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và công tác Công đoàn năm 2011.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích trong công tác năm 2014.
• Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải năm 2014 vì đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần xây dựng và phát triển của đơn vị.

 

Học vấn

Thạc sỹ kỹ thuật  xây dựng công trình giao thông – xây dựng Cầu – Hầm

Dự án