Nguồn nhân lực

Lê Thùy Liên

Trưởng phòng Tổng hợp

Tuổi: 32 | 11 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 7/2006 – 2/2008: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.
• Từ 3/2008 – 10/2008: Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 11/2008 – 4/2011: Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật, VECC.
• Từ 5/2011 – 12/2013: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, VECC.
• Từ 1/2014 – 10/2015: Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tổng hơ
• Từ 10/2015 – Nay: Trưởng Tổng hợp, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2011 đến năm 2014.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2013.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã lập nhiều thành tích trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2004 – 2014.

Học vấn

Thạc sỹ/ Kỹ sư kinh tế xây dựng Giao thông

Dự án