Tin tức và sự kiện

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở […]

Lễ kỷ niệm 10 năm thương hiệu VEC Consultant (24/12/2007 – 24/12/2017)

Ngày 24/12/2007, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam chính thức được thành lập với sự góp vốn của các cổ đông là những Công ty uy tín […]

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

Với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ VEC Consutlant đã rất chú ý bồi dưỡng và giúp đỡ để những quần chúng […]

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Sáng ngày 25/12/2015, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015 – đối thoại định kỳ lần 4.

Sau khi nghe Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016; Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng hợp về hoạt động Công đoàn Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động trong năm 2015, nội dung phát động năm 2016.  Hội nghị lần này trùng với đối thoại định kỳ lần 4, người lao động đã thảo luận và đưa ra nhiều kiến nghị, chia sẻ với Công ty, Công đoàn trong đó tập trung tới các vấn đề về tăng mức tạm ứng lương hàng tháng người lao động khối sản xuất, điều kiện, trang thiết bị làm việc.

Giám đốc Công ty đọc  báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015

và kế hoạch thực hiện năm 2016

Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của bà Phạm Thị Hồng Hương – TVHĐTV – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đối với Công ty trong việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua khen thưởng để khuyến khích, nâng cao sáng tạo người lao động.

Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao danh hiệu tập thể

 cá nhân có thành tích trong năm 2015