Tin tức và sự kiện

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Địa điểm tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VEC Consultant) -Tầng 5, Tòa CT1, Tòa C14 Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Phường […]

11 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VEC CONSULTANT

     Lịch sử là một dòng chảy nhưng bao giờ cũng có khởi nguồn. Cái khởi đầu tốt đẹp từ trí tuệ và nhân văn sẽ hứa hẹn một tương lai […]

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2018 Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

Sáng ngày 23/10/2018, Chi bộ VEC Consultant đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 đồng chí Vũ Ngọc Thái – Phó TP TVTK Đường – Phó Chủ tịch Công […]

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Địa điểm tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VEC Consultant) -Tầng 5, Tòa CT1, Tòa C14 Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Công ty NIPPON KOEI, đại diện của Công ty Hữu Hạn Tập đoàn thiết kế Giao thông Quảng Tây và các đại biểu khác là cổ đông của Công ty

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua và phê chuẩn các nội dung quan trọng như: Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018, mức phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông mong muốn VEC Consultant cần có định hướng, bước tiến cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận. Các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của VEC Consultant và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Cùng ngày, Hội đồng Quản trị VEC Consultant đã họp, thảo luận và thống nhất về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.